10 saker du inte visste om popcorn

Vad vore ett biobesök utan popcorn? Nästan alla människor älskar popcorn, men få vet att popcorn anses som ett av världens första snack.  Här följer tio fakta om alla tiders originaltilltugg som säkert inte känner till:

 1. En kärna av popcorn innehåller bara en liten mängd vatten. När kärnan värms upp blir vattnet till ånga som i sin tur leder till att kärnan ”poppar”. 
 2. Popcorn är annorlunda än  andra sädesslag eftersom dess skal inte är vattengenomträngligt, vilket gör det möjligt för trycket att byggas upp till dess att kärnan slutligen exploderar.
 3. Tvärtemot vad de flesta tror så kan man inte göra popcorn på alla majssorter utan det finns specifika arter som lämpar sig mycket bättre för popcorn. En majoritet av all majs som odlas används i stor utsträckning till djurfoder, och skiljer sig från både den majs man äter och poppar popcorn med.
 4. De popcorn du äter produceras med största sannolikhet i USA som står för en majoritet av världens produktion. Även om den världsomfattande försäljningen av popcorn ökar stadigt, så konsumerar amerikaner mer popcorn per medborgarna i något annat land.
 5. Även popcorn normalt betraktas som en snack idag, var popcorn en gång i tiden populärt att äta till frukost. Popcornet inspirerade helt säkert frukostflingan uppkomst under det sena artonhundratalet och början av nittonhundratalet.
 6. Att poppa popcorn är en gammal kunskap somaztekerna besatt. De varma popcornen kallades momochitloch var en del av ceremonier. Popcorn var vanliga som kvinnosmycken, i exempelvis halsband och huvudbonader.
 7. Popcorn avnjuts olika beroende på var du befinner dig i världen. I Tyskland, Luxemburg, Schweiz och Belgien gillar man smaksätta popcorn med socker. Amerikaner liksom svenskar älskar deras popcorn med salt och smör. Japanerna äter deras popcorn med tång eller räkaromer.
 8. Popcorn kommersialiserades samtidigt som chipsen gjorde sitt intåg i Sverige med hjälp av bananimportören Folke Andersson från Dalsland, även kallad ”banankungen”, som smakade chips under en boxningsmatch i USA och blev så förtjust att han bestämde sig för 
 9. att börja sälja dem i Sverige. Med start 1957 kunde därför svenskarna köpa chips och popcorn som hade producerats av Folke Anderssons företag Estrella.
 10. Det finns sex huvudtyper av majs: popmajs, sockermajs, mjölmajs, prydnadsmajs, flintmajs, och tandmajs. De flesta kommersiella popcorn är av typen popmajs.
 11. Höst är topptiden för popcorn konsumtion, följt av vintermånaderna. Popcorn försäljningen avtar under våren och sommaren.
 12. Människor har njutit av popcorn i tusentals år. År 1948 upptäckte man kärnor som var runt 5000 år gamla i grottor i New-Mexico.

Läs mer om hur du poppar de perfekta popcornen med hjälp av en popcornmaskin